Lasarte

Restaurant Lasarte Barcleona

http://www.restaurantlasarte.com

De Matin Berasategui. Amb 3 estrelles Michelin.

Situat al carrer Mallorca, 259 de Barcelona.

Menu Lasarte a 205 € amb 8 plats i menu degustacio a 235 € amb 12 plats.

(vins cars)

Relacio Qualitat/preu baixa, es molt car amb poca quantitat de menjar al plat.